Advert
Advert
MİLLETVEKİLLERİ, ÇAMKÖY SU HAVZASI İÇİN NE DEDİLER?
Nevzat Çağlar TÜFEKÇİ...

MİLLETVEKİLLERİ, ÇAMKÖY SU HAVZASI İÇİN NE DEDİLER?

Bu içerik 926 kez okundu.

METİN ERGUN –İYİ PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ

Bodrum ve Milas için çok önemli bir su kaynağı olan Çamköy Havzası’nın kömür madenciliği için tahsis edildiğini üzülerek öğrendik. Vatandaşlarımız istimlak edilme çalışmalarının başlatıldığını ve kendilerine uzlaşma için çağrı belgelerinin gönderildiğini söylüyorlar. Evlerinin, tarlalarının ve doğup büyüdükleri köylerin bu şekilde ellerinden alınıyor oluşundan dolayı büyük bir endişe içerisindeler.

Kömür madenleri için tahsis edilen bölgelerde ortaya çıkacak olan doğa katliamlarının hiçbir maddi ikamesi olmayacaktır. Bu kömür madenleri ile beraber, zaten hava kirliliğinden son derece ciddi zararlar görmüş bu bölgede hava kirliliği daha da artacaktır. Yeraltı su kaynakları kirlenecek ve yakın gelecekte çok ciddi susuzluk tehlikesi orta çıkacaktır. Bu yanlış proje ile Bodrum gibi ülkemiz açısından da çok önemli bir ilçemiz susuz kalma riski ile karşı karşıyadır. Çamköy havzasındaki su kaynaklarının maalesef alternatifi de bulunmamaktır. Ayrıca milyonlarca yılda oluşmuş verimli topraklar ortadan kalkacaktır.

Bu bölgedeki canlı ekosistemi de son derece yıkıcı şekilde etkilenecektir. Ayrıca Devlet Su İşleri gibi çok ciddi bir kurumumuzun bile bu konuda görüşünün alınmadığı ve bu bölgenin kömür madenciliğine açılmasının bir oldu-bittiye getirildiği konusunda çok vahim iddialar vardır. Dolayısıyla, adeta doğal bir cennet olan Muğla’mızın her tarafında doğal güzelliklerin ve ormanların kömür madenleri için yok edilişini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bölgemizde yoğun bir şekilde yapılan kömür madenciliğinin ve termik santrallerin doğal çevreye ve insan sağlığına olan son derece ölümcül etkileri, konu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşların yayınladıkları raporlarda ortaya çıktığı gibi artık bir sır değil.

İnsan hayatını olumsuz etkileme konusunda korkunç rakamlardan söz ediliyor. Bugün sadece Yatağan ve Milas’ta yaklaşık 50 bin hektar arazi linyit maden ocağı olarak tahsis edilmiş durumdadır. Biz İYİ Parti olarak, Parti Programı’nda da ifade ettiğimiz gibi, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını “insan haklarının vazgeçilemez bir unsuru” olarak telakki ediyoruz. Ayrıca, ekolojik dengenin korunmasını da çevre konusunda kırmızı çizgimiz olarak değerlendiriyoruz.

Yer altı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanalım, ama çevreyi ve insan sağlığını bu şekilde ölümcül risklere atmadan bunu yapalım diyoruz. Biz hem vatandaşlarımızı, hem de doğal çevreyi tehdit eden bu meselenin peşini bırakmayacağız, her platformda takipçisi olacağız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız.

xxx

SUAT ÖZCAN- CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ

1-Çamköy’de yapılacak istimlak ve patlamalar sonucunda bu su havzası zarar görecek mi?

Güllük-Bodrum su şebekelerine de su veren Karacahisar-Çamköy su havzası ve çevresi istihkaklar

sonucu kömür havzaları haline geleceğinden, açılacak galeri ve patlamalar sonucu;

- Su havzası yerini değiştirebilir

- Patlamalarla toprağa sızıp suya karışabilecek kimyasallar; suyu kullanılmaz ve tehlikeli hale getirebilir.

2- Çamköy-Ekizköy’den bölgesindeki istimlaklar hayati nedenlerden dolayı durdurulmalı mıdır?

Çamköy-Ekizköy’den bölgesinde jeolojik sürecini tamamlanmadığını iddia edilen kalitesi düşük

kömür termik santralde kullanılmak üzere bu çevre kömür havzası haline getirilmek istenmektedir.

Ancak şu ana kadar yapılan uygulamalar çevrenin tarım, orman, su ve arkeolojik alan olması

nedeniyle insan ve canlılar için çok önemli yaşam alanı kapsamındadır. İki köyün dışında kalan toplam

20 köyü de kapsayacağı söylenen istimlaklerin mutlaka durdurulması gerekmektedir.

3- Milas ve Bodrum bölgesi bu durumlardan etkilenecek midir?

Çevrede yaşayanların iddialarına göre termik santralin havadan dumanından, karadan sıvı ve kül

atıklarından bitki örtüsü özellikle zeytin, meyve ağaçları kurumakta ve verimden düşmektedir. Dere,

çay, su kaynakları tersi iddia edilmedikçe risk altında olduğu yine çevre halkı tarafından dile

getirilmektedir.

4- Çamköy-Ekizköy’den bölgesi istimlak bölgesinden çıkarılmalı mıdır?

Düşük kaliteli kömürle çalışan ve teknolojik ömrünü tamamladığı söylenen termik santralin

kapatılması ve bu haliyle çalıştırılmaması gerekir. Bölgenin istimlak bölgesinden çıkarılması doğru olur kanısındayım.

5- Uzmanlar tarafından patlamalar sonucunda su kaynaklarının yer değiştireceğini ve daha dibe ineceği söyleniyor, siz ne düşünüyorsunuz?

Patlatmalar sonucunda su havzasının yer değiştirmesi ve daha derine inme riski ve olasılığı vardır. Toplam 20 köyü kapsayabilecek kömür havzasının zengin ormanlık tarımsal arazi, zeytin, meyve ağaçları, su kaynakları ve arkeolojik alan olması sebebiyle kalorisi düşük kömüre kurban edilmemelidir.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500