Advert
Advert
KADINLAR VE EĞİTİM
Gülden SÖKELİOĞLU...

KADINLAR VE EĞİTİM

Bu içerik 2997 kez okundu.

Eğitim, ana kucağında başlar, okulda gelişir; sağlıklı nesillerin yetişmesi için, kadınların eğitimli olması çok önemlidir.

Osmanlı Devleti'nde, 1897 yılı istatistiklerine göre, okuma yazma oranı %10'un altında idi.

Cumhuriyet'in ilanından sonra 1927'de yapılan nüfus sayımına göre, yetişkin nüfusun okuma yazma oranı % 10,5'dir.Erkeklerin %17,4'ü, kadınların % 4,6'sı okuma yazma bilmektedir. (Prof. Dr. Osman Özsoy)

Günümüz Türkiyesi'nde ise,

toplam nüfusun %87,4'ü erkeklerin % 95,3,

kadınların % 79,6'sı okuma yazma bilmektedir.

Kurtuluş Savaşı'nda, Türk kadınının cesaretine hayran kalan Atatürk, kadınlara vefasını her fırsatta belirtmiştir; bir yurt gezisi sırasında şunu söylemiştir:

"Türk kadını savaş sırasında ülkeye çok büyük yardımda bulundu. Herkes gibi, o da çok acı çekti. Bugün o özgür olmalıdır, eğitim görmeli, okullar kurmalı, ülkede erkeklerle eşit konuma sahip olmalıdır. Buna hakkı vardır."

Atatürk, kadının toplumda yerini almasının, eğitimle mümkün olacağını bildiği için, 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat(Öğretimin Birliği) kanunu ile kadın ve erkeklerin eşit öğretim imkânlarından yararlanmasını sağlamıştır.

Cumhuriyet döneminde, Atatürk tarafından yapılan devrimlerle, kadının durumunda büyük değişiklikler yaşanmıştır:

evlenme, bosanma, miras, yasalar önünde eşitlik, meslek seçme, eğitim, seçme-seçilme, kamu görevi yapma haklarına sahip olmuştur.

Ayrıca 'Köy Enstitüleri' de, yoksul köylü çocuklarının, kızlarının iyi bir almalarında ve başarılı nesillerin yetişmesinde çok önemlidir.

Türk kadınları, aldığı eğitim sayesinde, bilim, sanat, spor ve iş hayatında dünya çapında başarılara imza atmıştır.

Oysa, bugünlere geldiğimizde çok şeyler değişti:

-Sürekli eğitim sisteminde yapılan değişiklerle, bilhassa 4'lü parçalı eğitim modeliyle,

İlkokul 4 yıla indirilerek, çocuk evliliklerin önünün açılması;

-Bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılması, dini eğitime yönlendirilmesi;

-Atatürkçü, laik öğretmenlerin görevden uzaklaştırılması;

-Proje okullar ile iyi eğitim veren köklü okulların yozlaştırılmak istenmesi;

-Dini eğitim veren vakıfların ve eğitim kurumlarının artması; okullarda çocukları taciz eden görevlilerin cezalandırılmaması; çocukların ruh ve beden sağlığının bozulması;

Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle, kadınlarımızın sahip olduğu tüm haklar elinden alınarak, eve hapsedilmek istenmektedir. Ama bunu başaramayacaklar, çünkü tarihin akışı geriye değil, ileriye doğrudur.

Ey Türk kadınları, sizleri ortaçağ karanlığına götürmek isteyenlere, 'karşı dur' ve Atatürk'ün sana verdiği saygınlığını koru!!!!

 Eğitime çok önem veren Atatürk'ün, şu sözü çok anlamlıdır:

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder"

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Raşit CEngiz     0000-00-00 Gülden hanım, çok haklsın, kadını eğitmeden onun doğurduğu toplumu eğitemeyiz.
Nuriddin ERDOĞAN     2016-11-16 ELLERİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK.
Feride Kozak     0000-00-00 Gülden hanımı basında görmek çok güzel kendisini ve sizleri kutluyorum