Advert
Advert
TARİHTEN BUGÜNE 'DİN' LER…
Gülden SÖKELİOĞLU...

TARİHTEN BUGÜNE 'DİN' LER…

Bu içerik 1442 kez okundu.

'ŞİNTOİZM' - Japonların en eski dinidir. Shen-ilahi varlık, Tao- yol, yani ilahi yol anlamına gelir. Doğa güçleri, dağlar, ırmaklar tanrı olarak görülür. Dünyanın en eski dinidir ve M.Ö 7.Y.Y dayanır. Diğer dinlere saygılıdır. Şinto dininde insanlara etik kurallar öğretilir ama hiç bir emri yoktur. Kurucusu ve tanrısı da yoktur. Japonların dürüst, onurlu, duyarlı, eğitimli ve vicdanlı olmalarında bu din çok etkilidir. Örneğin: Bir Japon suçlandığı zaman 'Harakiri' denilen onur intiharı yapar; gece markette elektrikler kesildiğinde, herkes elindeki ürünü rafa koyar ve dışarı çıkar; herkes trafik kurallarına uyar.

'TAOİZM' - Çinlilerin en eski dinlerinden biridir. Kurucusu Lao Tzu adlı bir bilgedir. Lao Tzu'nun yazdığı Tao Te adlı kitaptaki düşünceler zamanla dine dönüşmüştür.

Tao- Yol, Te- Fazilet demektir.

Taoizmin temel prensipleri:

1-Basit bir hayat yaşamak, tutumlu olmak.

2-Mütevazı olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak.

3-Bütün canlılara karşı merhametli olmak.

'KONFÜÇYÜSÇÜLÜK' - Çin'de bilginler, yazarlar, yüksek memurlar, prensler ve imparatorluk ailesi arasında kabul edilmiş; MÖ. 140 yılından 1912'ye kadar devletin resmi dini olmuştur. Konfüçyüsçülük günümüzde Budizm ve Taoizm ile birlikte Çinliler arasında yaygındır.

Konfüçyüs'ün düşüncelerinden bazı örnekler:

-'Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar; faziletli olanlar kuşku içinde olmazlar; cesur olanlar hiç bir şeyden korkmazlar.'

-'Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.'

-'Bir ülkede adaletin varlığı, kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır.'

-'Karanlığa söveceğine bir mum yak.'

-'Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa, zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır.'

-'Arsız güçlü olunca, haklıyı suçlu çıkarır.'

- 'İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.'

'BUDİZM' - Hindistan'da; Veda dini, Hinduizm, Brahmanizm ve Budizm dinleri ortaya çıkmıştır. Budha, MÖ. 563-483 yılları arasında yaşayan bir Hint soylusudur. Sarayından ve ailesinden ayrılarak Ganj nehrinde çile çekmiş ve 35 yaşında Bilgelik ağacı denilen Budi ağacının altında nefret, hırs ve cehaletten arınarak, 'Nirvana'ya ulaşır.'

Budha'nın fikirleri, MÖ.3. YY'da tüm Hindistan'a ve çevresine yayılır.'

Budha'nın sözlerinden örnekler:

-'Öfkeye tutunmak, zehri kendin içip ötekinin ölmesini beklemek gibidir.'

-'İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş, vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir, ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar.'

-'Sağlık en büyük hediyedir; doyumluluk en büyük zenginliktir; güven en iyi akrabalıktır; Nirvana ise en büyük mutluluktur.'

-'Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle, aç gözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.'

'GÖK TANRI DİNİ' - Orta Asya Türkleri arasında yaygındır. Gök cisimleri (Güneş, Ay ve Yıldızlar), dağ, ırmak gibi tabiat varlıkları tanrı olarak inanılmıştır. Eski Türkler daha sonra İslamiyeti kabul ettiler.

'MUSEVİLİK' -İlk tek tanrılı dindir ve kutsal kitabı Tevrat'dır. Yahuva tarafından Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları'na bildirilen 10 Emir Yahudilerin Anayasası şeklindedir:

1-Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

2-Benden başka tanrın olmayacak.

3-Kendin için yontma put yapmayacak ve tapmayacaksın.

4- Babana ve annene hürmet edeceksin.

5-Öldürmeyeceksin.

6- Cumartesi gününü kutsal bileceksin; 6 gün çalışıp 7. gün dinlenecek ve Rabbine tahsis edeceksin.

7-Zina yapmayacaksın.

8- Çalmayacaksın.

9- Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

10-Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun eşine, kölesine, cariyesine, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

'HRISTİYANLIK'- Hz İsa tarafından tüm insanlara gönderilmiştir. Kutsal kitabı İncil'dir. Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi esasdır. Musevilik dininin esaslarına benzer ve ibadet günü Pazar günüdür.

'İSLAMİYET'- Hz. Muhammet tarafından tüm insanlara gönderilmiştir ve kutsal kitabı Kuran'dır. Bu dünyanın geçici olduğunu, öbür dünyaya iman edilmesini ister. Bireylerin güzel ahlaka sahip olmalarını isteyen İslam dini insanlara kötü davranışlardan uzak durmalarını emreder.

İslam Dininin özellikleri:

-Evrenseldir.

-Barış Dinidir.

-Sevgi Dinidir.

-Aşırılıktan uzaktır.

-Hem dünya hem de ahiret mutluluğunu gözetir.

-Herkes eşittir, masum ve günahsızdır.

-Akılla bağdaşmayan dogmalar yoktur.

Geçmişten bugüne tüm dinlerin ortak özellikleri aşağı yukarı aynı:

Yalan söylemenin, iftira atmanın, hırsızlık ve zina yapmanın günah olduğu; aileye, doğaya, insanlara ve hayvanlara saygı gösterilmesi gerektiği; herkesin tanrı katında eşit olduğu; aklımızı kullanmamız gerektiği gibi.

Peki, binlerce yıldan beri tüm dünyada yaygın olan bu dinlerin ortak değerleri aynı olduğu halde, niçin birbirimize bu güzelim dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz?

Cenneti bu dünyada yaşamak varken, niye cehenneme çeviriyoruz?

Bu Dünya hepimize yeter; yeter ki aç gözlü olmayalım…

Bütün bu dinlere inananlar kardeştir…

Kardeşin kardeşe yaşama hakkı tanımamasını, İslam Dinine inananların da birbirine cellat olmasına (Işid örneği) aklım ermiyor.

Büyük İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk şöyle diyor: 'Yunus Suresi, 100. Ayete göre,' Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine yağdırır.'

Bu Dünya, bir gül bahçesidir.

Hiç kimse, bu gül bahçesinin güllerini yolup, diken bahçesine çevirmesin.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500