Kadın çiftçilerin sigortalarının üçte ikisini bakanlık ödemelidir

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tarımda sosyal güvencesiz çalışan kadınlar için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

20200222_suatozcan.jpg

 

Türkiye’de tarımsal üretimde en yoğun kullanılan emeğin kadın emeği olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tarımda sosyal güvencesiz çalışan kadınlar için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Özcan; “Türkiye’de daha çok küçük ölçekli işletmeler mevcut olmakla birlikte ve bu işletmelerde aile içi emekle üretim yapılmakta ancak bu işletmelerde kadınlar çoğunlukla ücretsiz aile işçisi, gelir üzerinde söz sahibi değil, sosyal güvenceden yoksun; pazara, krediye ve finansal hizmetlere erişimi güç.” diye açıklamalarda bulundu.

Tarımda çalışan kadınların yaklaşık %90’ını sigorta kaydı olmadan çalışıyor!

Konu hakkında açıklamalar yapan Özcan; “Tarım aslında, kadınları güçlendirmek için diğer sektörlere göre daha çok olanaklar sunuyor, tarımda çalışan 2 milyon 120 bin kadın üretimde yer alıyor. Buna rağmen, kadınların aşması gereken birçok sosyal engel var. Bir yandan tüm küçük ölçekli çiftçilerin karşılaştıkları mali sorunları yaşarken, ek olarak cinsiyetleriyle ilgili kısıtlamalarla karşılaşıyorlar” dedi. Kanun teklifinde, tarımda çalışan kadınların primlerinin 2/3’ünün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmesini talep eden CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan; “Tarımda çalışan kadın işgücüne katılımda emeğinin karşılığını alamaz ve kadının emeği çoğunlukla erkeğe bağımlıdır ve mülkiyeti son derece sınırlıdır. Tarımda, sermaye ve teknoloji-yoğun işler erkekler tarafından yapılırken, emek-yoğun işler kadınlar tarafından yapılmaktadır. Bugün tarımda çalışan kadınların yaklaşık %90’ı sigorta kaydı olmadan, %80’i de aile işçisi olarak herhangi bir ücret almadan çalışmaktadır.” dedi.

Yapılacak olan kanun değişikliği ile tarımda çalışan ve sosyal güvencesi olan kadın sayısında artış gerçekleşmesi öngördüğünü belirten Milletvekili Özcan; “Çünkü kadınlar aile geçimini sağladıktan sonra gelir kaynağı yaratmak için yeniden yatırım imkânı yaratmada sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu kanun teklifi ile sigortalı kadınların ödemekle yükümlü bulundukları genel sağlık sigortası prim tutarlarının üçte birinin kendisi, üçte ikisinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesince ödenmesi, tarımda dezavantajlı konumda olan kadınların güvenceli istihdam durumunu iyileştirecektir.” dedi.

Related Articles

d1391c5b14123.gif