Advert
Advert
Advert

KENT KONSEYLERİ’NİN 23. GENEL KURULU YAPILDI…

KENT KONSEYLERİ’NİN 23. GENEL KURULU YAPILDI…
Bu içerik 1781 kez okundu.
Advert
Haberin galerisi için tıklayın!

Milas Kent Konseyi’nin de üye olduğu Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 23. Genel Kurulu, 13-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de, Maltepe Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti…

Genel Kurul, Maltepe Kent Konseyi Başkanı Ozan Demir’in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bir konuşma yaparak, misafirlere ‘hoşgeldiniz’ dedi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Milas Kent Konseyi, genel kurulda, Milas Kent Konseyi Sekreteri Zeynep Mat ile Yürütme Kurulu Üyesi Meliha Tekin tarafından temsil edildi. ‘Kent, Mülteciler ve Çevre’ konuları ana ekseninde gerçekleşen genel kurul, “Kent ve Mülteciler” ve “Termik ve Nükleer Santraller” atölye çalışmaları şeklinde devam etti. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Çevre Komisyonu Başkanlığı’na da seçilen Milas Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Meliha Tekin de, termik santrallerin çevreye yaptığı olumsuz etkiler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Mersin Kent Konseyi’nin de Akkuyu’da yapılmakta olan Nükleer Santral’in yaratacağı tehlikelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda Meliha Tekin, bölgemizdeki üç santralin yaktığı fosil yakıtların, gerek içerdikleri yüksek kükürt oranı, gerekse de baca gazında bulunan kükürt di oksit ve diğer gazların, çevrede yaşayan insanlar, bitkiler ve diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsederken, bu santrallerde kullanılan düşük kaliteli kömürlerin çıkartılması sürecinde meydana gelen köylerin istimlak edilmesiyle köylülerin hem üretimden koptuklarını, hem de gazların etkisiyle yaptıkları üretimin kalitesi ve miktarında büyük kayıplar görüldüğünü vurguladı. Tekin, ayrıca, bu sürecin, yerlerinden yurtlarından ettiği köylülerin sosyal yaşamda karşılaştıkları sıkıntılara da değindi.

İkinci gün, “Mahsus Mahal” başlığıyla, belediyelerin hapishane yönetimleriyle işbirliği ve katılım projesi görüşüldü. 23. Genel Kurul, katılımcıların Türkiye Kent Konseyi Platformu üzerine öneri ve düşüncelerinin sunumuyla, 14 Ocak günü, Sonuç Bildirgesinin Genel Kurul tarafından son şeklini vererek yayınlanmasıyla son buldu.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 23. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi (Maltepe) şöyle:

“Türkiye Kent Konseyleri Platformu 23. Genel Kurulu, Maltepe Kent Konseyi’nin ev sahipliğinnde 13-14 Ocak 2018’de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında Konseylerce, Kent ve Mülteciler ve Çevre konusunda oynayabilecekleri roller, atölye çalışmaları eşliğinde ele alınarak, aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir:

1.Mülteciler ve göç sorununun artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu konuda önceden olduğu gibi hazırlıksız yakalanmamız gelecekte altından kalkılamayacak sosyal sorunlara yol açacaktır. Bu konuda devletin bütün kurumları ve sivil toplum, iş ve güçbirliği yaparak topluma hasar vermeden, siyasi kaygılardan uzak, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri de gözardı etmeden, süratle çözüm üretilmelidir. Ortaya çıkan; - Dil, barınma, sağlık, güvenlik ve eğitim sorunlarının çözümü için Kent Konseyleri projeler üretmelidir. Bu konuda uygulamalardan ve sosyal medyadan kaynaklanan halkımız nezdindeki yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi sağlanabilir.

2. Çevre ve enerji, ülkemiz ve dünya için son derece vazgeçilmez ve önemlidir. Ancak enerji politakalarında dünyanın gelişmiş ülkeleri belli bir plan dahilinde kirli enerjiden vazgeçerken, ülkemizde termik (kömür), jeotermal ve nükleer enerji üretimi ısrarla sürdürülmek istenmektedir. Ayrıca ülkenin 7 bölgesinde uranyum sondajı ihaleleri başlatılmış bulunmaktadır. Kent konseyleri, kirli enerji üretimi modellerine kesinlikle karşı olduğumuzu bildirir; güneş, rüzgar, dalga vb. yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanılması ve üretimin her aşamasında çevreye, doğaya ve insan sağlığına saygılı olunmasını savunur. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı her aşamada desteklenmelidir. Bu arada enerjinin taşınmasında %20 oranındaki kaybın bir kısmının bile önlenmesiyle doğa katliamları önlenebilir. Kent konseyleri, halkın temiz enerji konusunda ve kendi enerjisini üretebileceği teknolojiler konusunda yönlendirme ve bilinçlendirilmesi için kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmalıdır. Bu bağlamda da kendi temiz enerjisini üretebilen ve dışa bağımlılığı da belli bir zaman ve oranda azaltmak hedeflenmelidir. Çünkü “temiz hava” anayasal hakkımızdır. (Anayasa 56. Maddesi)

3. Çevre ve kent sağlığı hususunda Kent Konseyleri, belediyeleri ile birlikte yapabilecekleri çalışmalar konusunda projeler hazırlamalı, gerekli bilinç ve yönlendirmeyi sağlamalıdır.

4. Ülkemizde var olan çevre ve mülteci sorunları, ülkemiz demokrasi sorunu ile doğrudan ilgilidir. Olağanüstü Hal Uygulamalarına son verilerek, bir an once ülkenin demokatikleşmesi ve olağan hale gelmesi gerekmektedir.”

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500