Advert
Advert
Advert

1 MAYIS KUTLAMALARI MENTEŞE’DE YAPILDI…

1 MAYIS KUTLAMALARI MENTEŞE’DE YAPILDI…
Bu içerik 1447 kez okundu.
Advert
Haberin galerisi için tıklayın!

1 Mayıs İşçi Bayramı Menteşe’de yürüyüş ve miting yapılarak kutlandı…

1 Mayıs günü Menteşe ilçe merkezinde başlayan yürüyüş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kültürel Alan’da yapılan mitingle devam etti. Muğla Sosyal Kültürel Alan’da bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı.

Miting konuşması, Disk-Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş tarafından yapıldı.

Sözlerine, “Yaşamını alın teriyle kazanan İşçiler, Kamu Emekçileri, Gençler, Eğitim ve Sağlık Hakları, Geleceği Gasp Edilenler, İşsizler, Kadınlar, Yoksullar, Açlığın Pençesinde Yaşam Mücadelesi Verenler; bu ülkenin yüreği emekten ve halktan yana atan aydınlık, yiğit insanları Hepiniz Hoş Geldiniz” selamlamasıyla başlayıp “Bugün dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, yoksul köylüler, ezilen halklar, yüreği emekten yana atan tüm toplumsal kesimler mücadeleyi, dayanışmayı, birliği alanlara taşıyor! Bugün 1 Mayıs, mücadelenin ateşiyle, coşkusuyla hep bir ağızdan çığlığa dönüşüyor!” diyerek sürdüren Kocabaş, daha sonra şunları söyledi:

“Ben de bu coşkuyla hepinizi 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA Günü’ne katılan tüm emek dostları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 40. Yılında 77 1 Mayıs’ında kaybettiğimiz arkadaşlarımız başta olmak üzere bu onurlu mücadelede yaşamını kaybetmiş tüm arkadaşlarımızı, sevgi ve saygıyla anıyorum.

1 Mayıslar; yoksullaşmaya, yabancılaşmaya, yoksunlaşmaya, savaşlara, emek sömürüsüne, baskının ve zulmün her türüne karşı “Bu düzen böyle gitmez!” diyenlerin günüdür.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulaması ve KHK’larla; Hukukun hiçe sayıldığı, işbirlikçilerin değil, direnenlerin, muhaliflerin sindirilmeye çalışıldığı Türkiye`nin demokratikleşme konusundaki karnesinin daha da kötüleşmesine neden olan anti demokratik uygulamalara karşı eşitlik, özgürlük, demokrasi talebimizi haykırmak için, alanlardayız.

Kamu Emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmasına, ihraçlara, esnek, kuralsız, güvencesiz ve angarya çalışmaya son verilmesi için buradayız.

Başta parasız eğitim ve sağlık hakkı olmak üzere, herkesin kamu hizmetlerinden eşit ve parasız olarak yararlanması için, Kıdem Tazminatının gaspına Hayır demek için, alanlardayız.

Kıdem Tazminatı yükünü üzerimizden alın diyen patronların talebi üzerine Hükümet Kıdem Tazminatı Fonunu dayatıyor. Kıdem Tazminatı bir yük değil işçilerin 80 yıllık kazanımıdır. Kıdem Tazminatının fona devri iş güvencesinin ortadan kaldırılmasıdır. Kıdem Tazminatı Fonu işten çıkarmaları kolaylaştıracak işsizlik artacaktır.

Bugün burada Kiralık İşçiliğe, Taşerona, Güvencesiz Çalışmaya Hayır demek için meydanlardayız.

Milyonlarca Taşeron İşçisini seçim öncesi vaatleriyle yıllardır oyalıyorlar. Taşeron İşçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro hakkını, güvenceli iş hakkını tanımadılar. Bu da yetmedi taşeron düzenini bile aratacak kiralık işçilik düzenini getirdiler. Bu da yetmedi şimdi kamu emekçilerinin iş güvencelerini ortadan kaldırmak istiyorlar.

İş cinayetlerinin, işten atmaların ve işyerlerinde psikolojik yıldırma uygulamalarının son bulması için buradayız. Daha 2 gün önce Yatağan’da bulunan bir mermer fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için bir arkadaşımız iş cinayetine kurban gitti.

Kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüze son verilmesi, Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin son bulması, eşit işe eşit ücret, insanca çalışma ve insanca yaşam talebinin gerçekleşmesi için buradayız.

Bugün yanlış politikalar ve politikacılar sonucu İşsiz sayısı 7 milyonu aştı. Her dört gençten biri işsiz. İşsizlik hızla artarken, İşsizlik fonundaki paralar işsizlere değil patronlara gidiyor. Teşvik adı altında işçilerin paraları yağmalanırken, istihdam artmıyor, bir avuç patronun cebi doluyor. Artık Yeter, İşsizliğe, Pahalılığa, Krize Hayır demek için buradayız.

Varlık Fonu, emekçilere varlık olarak değil yokluk, ekonomik kriz, yeni zamlar, yağma, talan ve kesintiler olarak dönecektir. Denetime kapalı, sermayeye kaynak aktarımını esas alan, hukuksuz, keyfi, talana endeksli tüm fonlara HAYIR demek için buradayız. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması için buradayız.

Türkiye, kentlerinde bombaların patladığı bir ülke haline gelmiştir. Kim ne adına yapıyor olursa olsun, halka zarar veren, ülkemizi savaş ortamının içine çeken bu saldırıları lanetliyoruz. Halkın yaşam hakkının güvence altına alınması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması için buradayız. Emperyalist saldırganlığa karşı barışın sağlanması, emekçilerin birliği ve halkların kardeşliğinin sağlanması için buradayız. Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın güven içinde yaşayabileceği eşit, özgür, laik ve bağımsız, demokratik bir Türkiye için buradayız.

İşsizlerin, emeklilerin, köylülerin, işçilerin, kamu emekçilerinin ve gençlerin haklarını geliştirmeyen, aksine zarar veren bir anayasa referandumuna gidildi. Devletin tüm olanaklarının kullanılmasına, tek sesli medyaya, Hayır diyenlerin engellenmesine rağmen, Hayır’da temsil edilen tüm özgürlükçü, eşitlikçi değerlerin bu topraklarda köklü bir karşılığı olduğu görülmüştür. Ülkenin en az yarısı “TEK ADAM REJİMİ’NE HAYIR” demiştir. Emekçilerin taleplerinin yer almadığı anayasaya hayır demek için buradayız bir aradayız.

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının derinleştiği, tutuklamaların, zorun, baskının ve hukuksuzluğun hâkim olduğu düzene karşı hep beraber “FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA” demek için alanlardayız.

Türkiye’nin emek, demokrasi ve barıştan yana olan tüm ilerici güçlerinin güç birliği yapması kaçınılmaz bir görevdir. Türkiye’nin toplumsal yapısının, çalışma yaşamının baskıcı, ayrımcı ve tekçi bir anlayışıyla kuşatılması, savaş ve sömürü politikalarının din istismarcılığı ile örtülmesi ancak emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürütenlerin birleşik mücadelesi ile engellenebilir.

1 Mayıs, bugüne dek, sermayenin sömürücülüğüne karşı, emeğin; savaş çığırtkanlığına karşı barışın; baskılara karşı özgürlüğün; düşmanlığa karşı kardeşliğin; kâr hırsına karşı sosyal adaletin; yobazlığa karşı aydınlığın; teksesliliğe karşı kültürel çeşitliliğin sesi olmuştur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Ülkemizin aydınlık geleceğinin, eşit ve adil günlerinin habercisi HAYIR iradesini hep birlikte güçlendireceğiz. Hep birlikte 1 Mayıs’ı, en yüce değer olan emeğin haklarını yükselteceğiz.

Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin HAYIR dediği o kadar çok şey var ki!

HAYIR! HAYIR! HAYIR! …

Şimdi Hep birlikte haykırıyoruz:

İşsizliğe HAYIR, Kiralık işçiliğe HAYIR, Taşeronlaştırmaya HAYIR, Kıdem Tazminatı Fonuna HAYIR, Varlık Fonuna HAYIR, İşsizlik Fonunun Talanına HAYIR, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine HAYIR, İş cinayetlerine HAYIR, Krize HAYIR, Yoksulluğa HAYIR, Zamlara HAYIR, Savaşa HAYIR, Kentlerin ve doğanın yağmalanmasına HAYIR, Kutuplaşmaya HAYIR, Kadın cinayetlerine HAYIR, Çocuk istismarına HAYIR, Cinsiyetçiliğe HAYIR, Kamu hizmetlerinin ticarileşmesine HAYIR, Gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere doldurulmasına HAYIR, Akademinin ve bilimin bitirilmesine HAYIR, Sömürüye HAYIR, Mühürsüz Demokrasiye HAYIR, OHAL`e HAYIR, KHK`lara HAYIR, İhraçlara HAYIR, Sürgünlere HAYIR, Hukuksuzluğa HAYIR, Faşizme HAYIR, Darbeye HAYIR, Diktaya HAYIR!

Sizleri, 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NÜN burada bu hep beraber kutlanmasında emeği olan tüm kesimler adına bir kez daha selamlıyor, saygılar sunuyorum. Zorbalar kalmaz gider… YAŞASIN 1 MAYIS!  Yaşasın işçinin, emekçinin bayramı. Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği, Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması!”

Demokrasi, Özgürlük, Eşitlik ve Barış mücadelesi için bir araya gelen vatandaşlar “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın devrim ve sosyalizm, Hayır daha bitmedi” sloganları atıldı. Kutlamalar halaylarla devam ederek son buldu.

Mesajlar…

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla gazetemize iletilen mesajlar ise şöyle;

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün…

“Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için farklı sektörlerde işçilerimiz, memurlarımız, emekçilerimiz var güçleri ile çalışmaktadır. Değişen ekonomik koşullar, alım gücünün düşmesi ve her geçen gün artan hayat pahalılığında çalışan vatandaşlarımızın durumu da düşünülmeli, eşit ve adil koşullarda emeklerinin karşılığını almaları sağlanmalıdır. Sosyal devlet anlayışı içerisinde işçilerimiz sendikal haklarından da yararlandırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinde güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. Daha güçlü ve üreten bir Türkiye için, işçisiyle, memuruyla tüm emekçilerin bir arada olduğu, eşit ve adil bir şekilde emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı sömürü düzenin olmadığı bir dünya ve Türkiye düşüncesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat…

“1 Mayıslar dayanışmanın, temel hak ve özgürlüklerin arandığı, savunulduğu günlerdir.

1 Mayıs barış demektir, 1 Mayıs hak demektir, 1 Mayıs dayanışma demektir. Üretenle, tüketen arasında uçurumun olmaması demektir. Geçim ve gelecek kaygısının bulunmadığı, iç demokrasinin tam anlamıyla oturduğu toplumlarda 1 Mayıslar kazanılmış temel hak ve özgürlükler sayesinde huzurlu bir şekilde kutlanabilirken, ülkemizdeki sosyal adaletsizlik ve eşitsizlik yüzünden bayram havası yerine gerginlik içerisinde kutlanmaktadır. Kutlama alanlarının seçiminde bile huzursuzluğun yaşandığı ülkemizde gerginliklerin yaşanmadığı, temel hak ve özgürlüklerin eşit bir şekilde sağlandığı demokratik ve sosyal bir devlet anlayışıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği ülküye emin adımlarla yürüyerek, ülkemizi hak ettiği çağdaş uygarlık seviyesine taşımak için el ele barış ve dayanışma içerisinde çalışmalıyız.

Hizmet için üretimin her kademesinde bulunan tüm çalışanların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.”

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
juan     2017-05-02 ya bırakın tek adamlık hayırına şuna hayıra buna hayıra. belediyenin aylardır parasını ödemediği işçiler için ne diyorsun bir kerede onu söyle işiniz gücünüz siyaset. önce kendi kapının önünü süpürün hayır edebiyatı yapacağına bu işçiler ne olacak bide onu söyleyin lütfen