Advert
Advert
Advert

KURBANLIKLAR GELMEYE BAŞLADI…

KURBANLIKLAR GELMEYE BAŞLADI…
Bu içerik 3828 kez okundu.
Advert
Haberin galerisi için tıklayın!

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Labranda Bulvarı üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’nda da hareketlenmeler başladı… Az da olsa kurbanlık satışa çıkarıldı…

Bu yıl 12 - 15 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak olan Kurban Bayramı ile ilgili hazırlık çalışmaları başladı. Labranda Bulvarı üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’na getirilen az sayıdaki büyük ve küçükbaş hayvanlar satışa çıkarıldı. Pazardaki hareketliliğin önümüzdeki hafta içi daha da artması bekleniyor.

Kurban hizmetleri komisyonu toplandı…

Kurban Bayramı öncesinde Muğla’da Vali Yardımcısı Halit Deveci’nin başkanlığında Muğla İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda “Kurban Hizmetleri Komisyonu” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurban kesim yerleri ve fiyatları da belirlendi.

Komisyonda alınan kararlar şöyle:

Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesim yerlerini ve gerekli usul ve esasları belirlemek için, 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereği 15.08.2016 tarihinde Vali Yardımcısı Halit Deveci’nin Başkanlığında Muğla İl Müftülüğü toplantı salonunda saat 14.00’ da toplanan “Kurban Hizmetleri Komisyonu”nca alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurban Satış Yeri Olarak; 2016 yılında ilçe kurban kesim komisyonu kararı doğrultusunda hayvan satış yerleri belirlenmesi ve belirlenen yerlerde kurbanlık hayvanların satılmasına,

Bu mekânların insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili üstü kapalı, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlanmasına,

Daha sonra kurulacak Alt Komisyon tarafından belirlenen görevlilerden oluşacak “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi”nin kurban satış yerlerinin dolaşılarak uygunluğunu kontrol etmesine,

2- Kurban Kesim Yeri Olarak;

Tüm ilçelerde Belediye Mezbahalarında ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği kurban kesim yerlerinde kesimlerin yapılmasına, Kurban öncesi kesim yerlerinin komisyonca gerekli denetimin yapılmasına,

Kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zeminde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, dini ve hijyenik şartlara uygun ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine,

İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atık ve atığını kontrolsüz olarak bırakanlara kolluk kuvveti ve zabıta birimlerince gerekli uyarıların yapılması durumunda konunun tutanakla, kamera veya fotoğrafla tespit edilerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmesine,

3- Mevsim itibariyle; kurban kesim yerlerinin kapalı hale getirilmesi, gerekli alt ve üst yapının belediyece sağlanması, kesim yerlerine yeterli su bağlanması, hayvanların derilerinin yüzülmesi ve etlerin parçalanması esnasında kurbanlardan çıkan atıkların toplanması için kafi miktarda çöp bidonunun belediyece temin edilmesine,

4- Kesim yerlerinde görev yapmak üzere; Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner Hekimlerden kesim günleri için görevlendirilme sağlanması, yeteri derecede Veteriner Hekim yok ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordineli çalışarak Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanması, ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından kesim sırasında çizme ve önlük giyerek ve her yıl Kurban Bayramından önce hijyen eğitimi almış kasaplardan yeterli sayıda kesim elamanı görevlendirilmesine,

5- İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ve sağlık şartlarına uymak suretiyle, mezbahane ile kurban kesim yerleri dışında özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlere izin verilmesine, ancak park, meydan, cadde, sokak sokak gibi umuma açık ve kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için Büyükşehir Belediye Zabıtasınca gerekli uyarıların yapılması, ihtiyaç halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca koordineli çalışılması, gerekli kontrol yapılarak belediyece halkın uyarılması, ayrıca bu konunun İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına,

6- İlçe Müftülükleri tarafından Kurban Kesim yerlerinde Bayram süresince yeteri kadar Din Görevlisi görevlendirilmesine,

7- İlçe Belediye Başkanlıklarınca kesim yerleri için periyodik olarak sürekli çöp kamyonunun temizliği sağlayacak bir ekip ile birlikte dolaştırılması; kurbanlık hayvanların zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde ( büyükbaş hayvanlar için uzun ipli yular ) muhafaza edilip nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman bulundurulması, satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların alınması işleminin günlük olarak muntazaman yapılması ve toplanan atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesine,

8- Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan; yavrulu olanların kesilmemesi, kurban kesim yerlerine incitmeden getirilmesi, kurbanlık hayvanlarda kurban olup olmayacağı ( yaş ve diğer vasıllardan dolayı ) şüpheli olanların durumu için İl Müftülüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden bilgi alınması, kesimin keskin bıçakla yapılması yönünde İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halkın uyarılmasına,

9- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak, öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmak, 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa göre yasak olduğundan Belediye Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından halka duyuruda bulunulması ve İl Müftülüğü tarafından Vaaz ve Hutbelerde vatandaşların bu konuda uyarılmasına,

10- Kurban edilecek küçük ve büyükbaş hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce kontrol edilip vatandaşların kurbanlık hayvan seçiminde kulak küpe ve pasaportları bulunan hayvanları almaları yönünde Halka duyurulmasına ve uygulama anında uyarılmasına, kesilen hayvanların küpeleri, kesimde görevliler tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ulaştırmak üzere muhafaza edilmesine, kurbanı kendi kesen vatandaşların da kulak küpelerini Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ulaştırmasına, bu konunun Belediye Başkanlığınca duyuru yapılmasına ve İl Müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram hutbelerinde cemaate duyurulmasına,

11- Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı gereği makbuz mukabili kesim ücreti olarak;

- Büyükbaş Hayvan kesim ücreti 220 lira

- Küçükbaş Hayvan kesim ücreti 55 lira olarak belirlenmesine,

Belediye Mezbahalarında kesilen kurbanlardan, belirlenen bu kesim ücreti fiyatından Mezbaha Tesisi kullanımı, su ve elektrik bedeli olarak:

- Büyükbaş Hayvan adedinden 50 TL,

- Küçükbaş Hayvan adedinden 20 TL alınmasına ve Belediyece görevlendirilen görevli tarafından makbuz karşılığı alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi TR 74 0001 0002 0135 7582 1950 02 Ziraat Bankası Muğla Şubesi hesabına yatırılmasına.

Kesim ücreti makbuzunun İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bastırılmasını.

Makbuz karşılığı alınan kurban kesim ücretlerinden, belediye payı çıkarıldıktan sonra kalan ücretten kesim yerlerinde görevli kasaplara ve ilgili kamu kurumu çalışanlarına, daha sonra belirlenecek Alt Komisyonca uygun görülen oranda taksim edilmesine,

İlçelerde bulunan mezbahalar Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğundan fiyatların ilçe komisyonlarınca aynı tutulmasına,

12- Büyükbaş hayvanların bölgelerdeki teknikle, sıhhi imkânsızlıklar nedeniyle sadece mezbahanelerde kesilmesi

13- Yönetmelik gereği T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kurban Rehberi"nin ilgili kurum ve kuruluşlarca İnternet Web sayfalarında yayımlanmasına, İlçe Müftülükleri tarafından hazırlanan "İdeal Bir Kurban Nasıl Kesilmelidir" bilgi notunun kurban kesecek kasaplara ulaştırılmasına,

14- Bayram süresince Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık yönünden doğabilecek aksaklıklar için Halk Sağlığı Kurumu Müdürlüğünce ve asayişin sağlanması bakımından İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirin alınmasına,

15- Kurban ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Belediye Zabıta hattı 153 numaralı ve Çağrı merkezi 444 48 01 no'lu hattına aramaları ile ilgili Belediye Başkanlığınca ve İl Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına,

16- Aşağıda imzası bulunan komisyon üyeleri tarafından alınan iş bu kararın mahalli ve özel radyo, televizyon ve basın organlarında yayınlanması için Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500